Obj. č.:20301909
EAN kód:4011334309444

Technické informace

Funkce
  • se spínačem a kontrolkou LED stavu zapnutí
Hlavní elektrické prvky
Jmenovité napětí:250 V
Jmenovité napětí:250 V AC
frekvence:50/60 Hz
Elektrický proud
induktivní zátěž při cos φ = 0,6:max. 4 A
"Spínací proud ""Topení"" při cos φ = 0,6":4 A
Spínací proud "Topení":10 A
Spínací proud:10 A
Měření
rozsah nastavení teploty:5 / 30 °C
Materiály
Barva designových čar:polární bílá
materiál:plast/kov
Instalace, montáž
Způsob montáže:bez rozpěrných
příchytek
Připojení
Připojení:se samostatným
připojením pro noční
pokles teploty
  • s bezšroubovými svorkami
Zařízení
Noční pokles:≈ 4 K
Rozdíl spínací teploty:≈ 0,5 K
  • regulační knoflík s omezením rozsahu teploty
  • např. pro bezproudově připojené servopohony
Podmínky použití
Třída energetické efektivnosti:I (1%)
  • s tepelnou zpětnou vazbou
Teplota
Teplota:5…30 °C
Identifikace
Profese / aplikace:Regulace HLK
Hlavní designová linie:Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie:Berker S.1, Berker
B.3, Berker B.7 Glas

*Případné chyby či technické změny vyhrazeny.