Obj. č.:ADA532D
EAN kód:3250611067795

Technické informace

Provedení
Poloha neutrálního vodiče:vpravo
Počet zajištěných pólů:1
počet pólů:2 P
typ pólu:1P+N
vypínací charakteristika:B
Hlavní elektrické prvky
zkratová vypínací schopnost:10 kA
provozní napětí AC:240 V
frekvence:50 Hz
Napětí
jmenovité izolační napětí:500 V
maximální provozní napětí:240 V
jmenovité impulzní výdržné napětí:4000 V
Elektrický proud
jmenovitý reziduální proud:30 mA
nominální jmenovitý proud:32 A
Odolnost vůči rázovému proudu (pulzní chybné proudy 8/20µs):250 A
Zavírací a rozpínací schopnost:10000 A
Nastavení tepelného spouštěče:1,13 / 1,45 In
magnetické nastavení proud:3 / 5 In
Rozpínací schopnost 230V 50Hz:10 kA
Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2):10 kA
Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2):10 kA
Elektrický proud / teplota
_empty_:37,2 A
Jmenovitý proud při 20 °C:33,2 A
Jmenovitý proud při 30 °C:32 A
Jmenovitý proud při 35 °C:31,5 A
Jmenovitý proud při 40 °C:31 A
Jmenovitý proud při 45 °C:30,5 A
Jmenovitý proud při 50 °C:30 A
Jmenovitý proud při 55 °C:29,5 A
Jmenovitý proud při 60 °C:29 A
Faktor korekce jmenovitých prouů
Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích:1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích:0,95
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích:0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích:0,85
Selektivita
Minimální následná pojistka typ aM pro selektivitu na DC:4 A
Minimální následná pojistka typ gl pro selektivitu na DC:10 A
Minimální předřazená pojistka typ aM pro selektivitu na DC:40 A
Minimální předřazená pojistka typ gl pro selektivitu na DC:40 A
Výkon
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu:8,3 W
tepelné ztráty na pól:5,4 W
Vybavení
Ochrana proti chybnému spuštění:ne
Výdrž
elektrické životnost v počtu cyklů:2000
mechanická životnost v cyklech:1000
Rozměry
hloubka:68 mm
výška:83 mm
šířka:35 mm
Instalace, montáž
utahovací moment:2,1Nm
Připojení
maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič:1 / 25 mm²
průřez pro flexibilní vodiče:1 - 16mm²
průřez pro pevné vodiče:1 - 25mm²
připojovací pruřez přívodu:1 / 25 mm²
typ připojení:se šrouby
Normy
_empty_:EN 61009-1
Evropská direktiva WEEE:dotčeno
Bezpečnost
krytí IP:IP20
typ diferenciální ochrany:A
Podmínky použití
Provozní teplota:-25…40 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Třída omezení energie I²t:3
Výška n.m.:2000 m
Ochrana před vzdušnou vlhkostí:pro jakékoli klima
Teplota skladu / transportu:-25…70 °C
Teplota
Cejchovací teplota:30 °C

*Případné chyby či technické změny vyhrazeny.