Obj. č.:LT0057
EAN kód:3250614200625

Technické informace

Provedení
počet pólů:3 P
Hlavní elektrické prvky
provozní napětí AC:0 / 690 V
frekvence:50/60 Hz
Napětí
jmenovité izolační napětí:1000 V
jmenovité impulzní výdržné napětí:8000 V
Elektrický proud
Návrhový proud při Ue=400V podle DC IEC 61439-1 5.3.2:100 A
Návrhový proud při Ue=500V podle DC IEC 61439-1 5.3.2:100 A
Návrhový proud při Ue=690V podle DC IEC 61439-1 5.3.2:100 A
nominální jmenovitý proud:100 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky:2 / 4 / 6 / 10 / 16 /
20 / 25 / 32 / 35 / 40
/ 50 / 63 / 80 / 100 A
Přípustný návrhový proud nižší než 1 s:1,2 kA
Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4:80 kA
Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4:80 kA
Pojistk.vložka test podm. Návrhový zkratový proud Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4:100 A
Pojistk.vložka test podm. Návrhový zkratový proud Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4:100 A
Pojistk.vložka test podm. Návrhový zkratový proud Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4:100 A
konv. tep. proudy Ith ve volném vzduchu s oddělovačem a jmenovitým průřezem:160 A
Konv.tep.proudy volného vzduchu+pojistk. vložka+jmen.průřez IEC 60947-1 4.3.2.1:100 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B:100 A
Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=500V podle IEC 61439-1 3.8.10.4:80 kA
Návrhový proud při Ue=220V podle DC IEC 61439-1 5.3.2:100 A
Návrhový proud při Ue=250V podle DC IEC 61439-1 5.3.2:100 A
Návrhový proud při Ue=440V podle DC IEC 61439-1 5.3.2:100 A
Elektrický proud / teplota
Jmenovitý proud při 40 °C:100 A
Jmenovitý proud při 45 °C:95 A
Jmenovitý proud při 50 °C:90 A
Jmenovitý proud při 55 °C:85 A
Jmenovitý proud při 60 °C:80 A
Jmenovitý proud při 65 °C:75 A
Jmenovitý proud při 70 °C:70 A
Pojistka
Charakteristická pojistka:gG, gL, aM, aR, gR,
gF, gRB, URB, URD
velikost pojistky:NH000
Výkon
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu:8,8 W
Ztráta výkonu při plném zatížení:31 W
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji:7,5 W
ztrátový výkon kabel:21,66 W
Výdrž
elektrické životnost v počtu cyklů:300
mechanická životnost v cyklech:1700
Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4:2000
Materiály
Hmotnost mědi v produktu:150 g
Rozměry
hloubka:106 mm
výška:206 mm
délka:106 mm
šířka:53 mm
Výška přípojnice:5 / 10 mm
Instalace, montáž
utahovací moment:4,5Nm
Točivý moment pro upevnění na přípojnici:4,5 Nm
Připojení
průřez pro flexibilní vodiče:2,5 / 50mm²
průřez pro pevné vodiče:2,5 / 50mm²
typ připojení na vstupu:sběrnice 60 mm
Normy
Kategorie používání při Ue=400V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5:AC-23B
Kategorie používání při Ue=500V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5:AC-22B
Kategorie používání při Ue=690V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5:AC-21B
Evropská direktiva WEEE:dotčeno
Jmenovitý kontrolní průřez podle IEC 60947-1, tabulky 9 a 10:35 mm²
Kategorie používání při Ue=220V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5:DC-22B
Kategorie používání při Ue=250V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5:DC-22B
Kategorie používání při Ue=440V DC podle IEC 60947-3, tabulka 5:DC-22B
Bezpečnost
krytí IP:IP3X
Podmínky použití
Provozní teplota:-25…55 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Teplota skladu / transportu:-40…70 °C
Teplota
Max. teplota na přípojce nahoře (AO) s pojistkovou vložkou IEC 60947-1 tab. 2:60 K
Max. teplota na přípojce nahoře (AO) s oddělovacím nožem IEC 60947-1 tab. 2:70 K
Hmotnost
Hmotnost:0,553 kg

*Případné chyby či technické změny vyhrazeny.